Card image cap

Mapasalamatan ako

Card image cap

Ablihan nako ang akong kasing-kasing og mamati sa Ginoo hangtod maangkon ko ang kalinaw

Card image cap

Nakita ko kun unsa ang nakahatag nako og kalinaw ug ipaambit sa uban

Rating Page

Home
Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to homescreen.