Ablihan nako ang akong kasing-kasing og mamati sa Ginoo hangtod maangkon ko ang kalinaw