Nakita ko kun unsa ang nakahatag nako og kalinaw ug ipaambit sa uban