Mwen rekonèt kiyes ki ban mwen la pè e mwen pataje’l avek youn lot moun