Աստուծոյ սիրտըս կը բանամ մինչեւ որ խաղաղութիւն ունենամ: