Կ’անդրադառնամ խաղաղութեանս պատճառին եւ ուրիշի հետ կը բաժնեկցիմ: