Мен эмнеден тынчтыкты алганымды байкап, аны башкалар менен бѳлүшѳм