Го отворам моето срце и Го слушам Бог се додека не почувствувам мир